Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Nya regler i föräldraförsäkringen och föräldraledighetslagen samt nya domar från AD

Advokat – utbildningsintyg

Tommy Iseskog tar upp nyheter på lagfronten – nya regler i föräldraförsäkringen och nya regler i föräldraledighetslagen. Vidare går Iseskog igenom nytt lagförslag om strejkrätten och redogör för intressanta punkter ur rapporter om ekonomisk jämställdhet och arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. Han analyserar även tre nya domar från Arbetsdomstolen om bland annat avskedande vid olovlig frånvaro och domar från EU-domstolen avseende semester.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt