Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

och 2. 1.Avtalsrättsliga problem - en manual för det praktiska arbetet.2. Ny HD dom om köparen reklamerat i tid

Advokat – utbildningsintyg

I det här avsnittet under del 1 går Christina Ramberg igenom hur man skall lösa avtalsrättsliga problem. Ramberg använder en schematisk manual som hjälper till att hålla ett helikopterperspektiv i det praktiska arbetet. Ibland fastnar man på en mikronivå och faran med detta är att vi då inte vet var vi befinner oss på den "stora kartan". Manualen underlättar för er att lösa avtalsrättsliga praktiska problem. I del 2 går Jon Kihlman igenom en ny HD dom som gällde köp av skogsfastighet och reklamationsfrist vid handlande i strid mot tro och heder. Efter ett par månader fick köparen besked av skogsstyrelsen att avverkning ej fick ske, då det fanns planer på att utöka naturskyddet.Köparen väntade med att reklamera i 4,5 år. På grund av det mellandomstema parterna enats om så skulle domstolarna utgå från att säljaren hade handlat i strid mot tro och heder och med den utgångspunkten bedöma om köparen hade reklamerat i tid.

Jon  Kihlman
Advokat