Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Olika aspekter på nyemission av aktier

I detta avsnitt av expertnyheterna i affärsjuridik går Erik Nerep igenom olika aspekter på nyemission av aktier. Nerep tar upp underkursförbudet, formella krav och huruvida dessa är obligatoriska eller inte. Vi tittar på likabehandlingsprincipen samt om ett löfte att teckna aktier är rättsligt bindande eller inte.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt