Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Medverkan

I det här avsnittet pratar Jack Ågren om medverkan. I straffbestämmelserna beskrivs en gärning utförd av en person, men inte sällan begås brott under samverkan av flera personer. Samtidigt är det inte alltid så att de personer som bidragit till att en otillåten gärning förövats har gjort just det som anges i brottsbeskrivningen. Hur skiljer man då mellan gärningsmän och övriga medverkanden? Går det rent av att uppställa en struktur för medverkansläran?

Jack Ågren
Docent i straffrätt