Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Emissionsgarantimålet och begick HD ett grovt rättegångsfel?

I det här avsnittet återvänder Roberth Nordh till det s.k. emissionsgarantimålet. Anledningen är att HD gjort en ny prövning utav resning och domvilla som hänför sig till detta mål. I den debatt som varit huruvida HD begått ett grovt rättegångsfel ger Nordh sin syn på detta. Nordh anser att så inte är fallet. Nordh förklarar sin syn på det processuella regelverk och de bestämmelser som är av betydelse i detta fall.

Roberth Nordh
Expert inom processrätt