Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Laglottens vara eller icke vara?

I det här avsnittet tar Fredric Renström avstamp i en motion till riksdagen om laglottens vara eller icke vara. Renström för en intressant diskussion kring laglottsbestämmelser och vilka konsekvenser detta får ur den praktiserande juristens perspektiv.

Fredric Renström
Advokat, delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå