Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Bevisning i mål om utebliven vinst

I det här avsnittet går Magnus Widebeck igenom ett mål från HD om utebliven vinst. Käranden tvålas till ordentligt av HD. Domskälen är mycket utförliga . Det tar avsevärd tid att läsa domen och klara ut vilken principiell betydelse den har. Magnus Widebeck har med sin gedigna analys gjort detta jobb åt er.

Magnus Widebeck
Lagman