Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Måste styrelsen alltid följa bolagsstämmans beslut och instruktioner?

I det här avsnittet tar Erik Nerep upp ett aktuellt tema som handlar om styrelsens skyldighet att alltid följa bolagsstämmans beslut och instruktioner. Finns det undantag och isåfall vilka är de?

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt