Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Lagförslag samt domar om bl a nytt regelverk för nyanlända, entreprenörsansvar och sexuella trakasserier

I det här avsnittet går Iseskog igenom vad som är på gång på lagstiftningsområdet samt nya domar från AD.

Tommy Iseskog
Jurist, författare och expert inom arbetsrätt