Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Användande av avfall i anläggningsarbeten

I det här avsnittet av expertnyheterna i miljörätt tar Björn Hellman upp en färsk dom från Mark- och miljööverdomstolen. Domen handlar om förutsättningarna att kunna använda avfall i anläggningsarbeten. Detta är en vanligt återkommande fråga. Hellman tar även upp grundläggande rättslig lagstiftning i 15 kapitlet miljöbalken och i avfallsförordningen. Vad är avfall, biprodukt, återvinning och bortskaffande? Hellman reder ut begreppen.

Björn Hellman
Advokat och delägare vid Advokatfirman Åberg & Co