Köp nu

Rättsreglerna kring förlikningar

Detta avsnitt handlar om rättsreglerna kring förlikningar. Emilia Lundberg går igenom verkan av förlikningsavtal och en del praktiska frågor som är viktiga för processande ombud. Två nya rättsfall från HD tas upp. I det ena fallet hanterar HD den vanliga bestämmelsen i ett förlikningsavtal att parternas samtliga mellanhavanden med anledning av denna tvist härmed är slutligt reglerade. I det andra HD avgörandet är det rättskraften som står i centrum för HD:s uppmärksamhet.

Emilia Lundberg
Advokat

Vill du få tillgång till detta avsnitt?

Du kan köpa detta avsnitt av Lexnova Play. Du får tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill.

1490kr

ex. moms

Köp nu