Köp nu

Rättsreglerna kring förlikningar

Detta avsnitt handlar om rättsreglerna kring förlikningar. Emilia Lundberg går igenom verkan av förlikningsavtal och en del praktiska frågor som är viktiga för processande ombud. Två nya rättsfall från HD tas upp. I det ena fallet hanterar HD den vanliga bestämmelsen i ett förlikningsavtal att parternas samtliga mellanhavanden med anledning av denna tvist härmed är slutligt reglerade. I det andra HD avgörandet är det rättskraften som står i centrum för HD:s uppmärksamhet.

Emilia Lundberg
Advokat