Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Vem träffas av förfoganderättsinskränkningar som är intagna i gåvobrev?

I det här avsnittet pratar Marie Wessel om huruvida förfoganderättsinskränkningar i gåvobrev binder tredje man eller inte? Rättsläget har varit osäkert i denna fråga under en längre tid. Marie tar upp ett nytt avgörande från Högsta domstolen.

Marie Wessel
Advokat och delägare Lindskog Malmström Advokatbyrå