Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

HD om skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada samt om reklamationsskyldighet

I det här avsnittet tar Christer Danielsson upp två rättsfall från Högsta domstolen. Det första målet handlar om vad som gäller en skadelidandes skyldighet att försöka begränsa sin skada. HD ger i detta mål tydliga anvisningar vad man ska göra och vad man inte behöver göra när man är skadelidande. Domen sammanfattar rättsläget i denna fråga. Det andra målet från HD handlar om huruvida det finns en reklamationsskyldighet utanför området där det finns en i lag skriven reklamationsskyldighet.

Christer Danielsson
Advokat, delägare Advokatfirman Danielsson & Nyberg