Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Miljöskadestånd

I det här avsnittet går Stefan Rubenson igenom miljöbalkens regler i 32 kapitlet om miljöskadestånd. Miljöbalkens regler om miljöskadestånd är relativt exklusiva när det gäller forum. Det är därför av vikt att hålla reda på när det är en miljöskada och när det inte är en miljöskada, så att man inte hamnar i fel domstol. Rubenson tar också upp frågor om bevislättnad, trafik, sprängning, preskription mm.

Stefan Rubenson
F.d. chef för rättsenheten på miljödepartementet