Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Skiljemannarätt och mest om skiljeklausulers omfattning med utgångspunkt från ett rykande färskt avgörande från HD.

Det här avsnittet med Emilia Lundberg kommer att handla om skiljemannarätt och mest om skiljeklausulers omfattning. Utgångspunkten är ett rykande färskt avgörande från HD benämnt "Avräkningsavtalet". Lundberg tar upp den gamla uttjatade anknytningsdoktrinen. Finns den kvar? Hur ser den i så fall ut nu? När föreligger rättegångshinder i domstol på grund av skiljeklausul? Det är frågor som Lundberg kommer att försöka besvara. Även påståendedoktrinen är aktuell i avsnittet. Sändningen handlar också om hur man praktiskt hanterar en situation med så kallad blandad kompetens.

Emilia Lundberg
Advokat