Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Genomgång av nya HD- och hovrättsavgöranden på det aktiebolagsrättsliga området

I det här avsnittet går Erik Nerep igenom ett antal hovrätts- och HD avgöranden på det aktiebolagsrättsliga området, varav två rör handelsbolag och den omdiskuterade bestämmelsen i Lag om handelsbolag och enkla bolag 2 kap 12§.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt