Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Ny intressant dom från HD om överlåtelsebesiktningar och ansvarsbegränsningar

I detta avsnitt går Jon Kihlman igenom en alldeles färsk dom från Högsta domstolen om överlåtelsebesiktningar och ansvarsbegränsningar, Högsta domstolens dom den 24 februari 2017 i mål T 3034-15. Enligt Jon Kihlman en riktigt bra dom, åtminstone vad gäller den teknik som domstolen har valt och – än mer – den teknik som domstolen har valt bort. Jon Kihlman konstaterar att i prejudikathänseende, är valet av teknik många gånger mycket viktigare än utgången i målet.

Jon  Kihlman
Advokat