Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Friskrivningar och ansvarsbegränsningar. Har rättsläget förändrats pga nytt avgörande i HD?

I det här avsnittet tar Christina Ramberg upp friskrivningar och ansvarsbegränsningar. Christina Ramberg analyserar om rättsläget har förändrats pga ett nytt avgörande i HD.