Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Två nya HD avgöranden om ställande av säkerhet för rättegångskostnader och skiljenämndskostnader

I det här avsnittet tar Widebeck upp två nya avgöranden från HD. Först ett beslut som rör en utländsk kärandes skyldighet att ställa säkerhet för svarandens rättegångskostnader. Därefter en dom som rör skyldigheten för parterna i ett skiljeförfarande att ställa säkerhet för kostnaderna för skiljenämnden.

Magnus Widebeck
Lagman