Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Elektroniska löpande skuldebrev

I det här avsnittet går Jon Kihlman igenom en färsk dom från HD om elektroniska löpande skuldebrev. Enligt HD:s beslut kan ett löpande skuldebrev inte bara vara undertecknat med en digital signatur utan även i övrigt vara elektroniskt. Det löpande skuldebrevet behöver följaktligen – hur konstigt det än kan låta – inte ens finnas i fysisk form.

Jon  Kihlman
Advokat