Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Kompetensfördelningen i aktiebolaget utifrån begreppsparet behörighet och befogenhet

I detta avsnitt går Erik Nerep igenom kompetensfördelningen i aktiebolaget utifrån begreppsparet behörighet och befogenhet för bolagsstämma, styrelse, VD och särskilda firmatecknare. Samt den eventuella extraordinära beslutskompetensen hos bolagsstämman mot bakgrund av rättspraxis på området.

Erik Nerep
Professor i svensk och internationell handelsrätt