Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Köp nu

Vitesklausuler i aktieöverlåtelseavtal

I det här avsnittet pratar Christina Ramberg om stränga vitesklausuler i aktieägaravtal med utgångspunkt i ett engelskt rättsfall.