Lexnova Play

Juridiska nyheter via webb-tv

Med vår nyhetstjänst Lexnova Play håller du dig kontinuerligt uppdaterad på de senaste juridiska nyheterna. Varje månad guidar Sveriges tyngsta experter dig genom de viktigaste händelserna – du får nyheter, analyser av rättsfall och praktiska tips. Lexnova Play följer Advokatsamfundets riktlinjer för e-learning.

Senaste Play-videor

Affärsjuridik

59 videor

Med vår juridiska webbserie håller du dig snabbt uppdaterad på de senaste nyheterna inom affärsjuridik, när det passar dig. Varje månad guidar Sveriges tyngsta experter dig genom de viktigaste händelserna och analyserar rättsfall och ny lagstiftning.


Arbetsrätt

64 videor

Med vår juridiska webbserie håller du dig snabbt uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom arbetsrätt. En gång i månaden utkommer nytt avsnitt med Tommy Iseskog som guidar dig genom de viktigaste händelserna och analyserar rättsutvecklingen.

NYHET! Med vår juridiska webbserie håller du dig snabbt uppdaterad inom entreprenadrätt. En gång i månaden guidar landets ledande juridiska experter dig genom aktuella frågeställningar och ger praktiska tips i ett digitalt format.

Familjerätt

45 videor

Med vår webbserie håller du dig snabbt uppdaterad inom ekonomisk familjerätt, när det passar dig. Varje månad guidar landets ledande experter dig genom aktuella händelser, analyserar rättsutvecklingen och ger tips till dig som praktiker.

Med vår webbserie håller du dig snabbt uppdaterad inom fastighetsrätt online – när det passar dig. En gång i månaden guidar Sveriges tyngsta experter dig genom de viktigaste händelserna och analyserar rättsutvecklingen.


Miljörätt

22 videor

Lexnova Play håller dig snabbt uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom miljörätt. Varje månad analyserar Sveriges tyngsta experter nyheter, rättsfall och ny lagstiftning ur ett praktiskt perspektiv.

Processrätt

60 videor

Håll dig enkelt uppdaterad på den senaste rättsutvecklingen via webb-tv. Landets tyngsta juridiska experter tar upp aktuella händelser, analyserar nya rättsfall och ger praktiska tips för dig som processar.

Skatterätt

10 videor

Med vår juridiska webbserie håller du dig snabbt uppdaterad på de viktigaste nyheterna inom skatterätt. En gång i månaden uppdaterar landets ledande experter dig på nyheter, rättsfall och ny lagstiftning.Straffrätt

36 videor

Håll dig ajour med de viktigaste nyheterna inom straffrätt online – när det passar dig. Varje månad uppdaterar landets tyngsta experter dig på nyheter, analyserar den senaste rättsutvecklingen och ger praktiska tips.