Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

NJA 2019 s. 251 ( NJA 2019:18)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
4 § , 10 § och 21 § lagen (2014:836) om näringsförbud 51 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).