Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

NJA 2019 s. 223 ( NJA 2019:16)

Instans
Högsta domstolen
Lagrum
4 kap. 15 § lagen (1907:36) om nyttjanderätt till fast egendom

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).