Måste betala tillbaka mångmiljonbelopp i assistansersättning

Ett assistansbolag fick närmare 53 miljoner kronor för mycket i utbetalning av Försäkringskassan. Det återkrävdes på 10,5 miljoner kronor men ville inte betala tillbaka något alls. Både förvaltningsrätten och kammarrätten anser att återkravet ska ligga fast.

Den 20 juni 2017 beslutade Försäkringskassan att Alter Assistans AB skulle betala tillbaka drygt 10,5 miljoner kronor som betalats ut i assistansersättning. Försäkringskassan ansåg att Alter Assist...

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Socialrätt, Övrig skadestånds- och försäkringsrätt, Socialförsäkring