Mäklare som varnats för saknat återtaget bud får rätt

Eftersom det bara funnits en anbudsgivare, och såväl mäklare som säljare och köpare var närvarande vid kontraktsskrivningen – då ett bud på 3,6 miljoner återtogs och ett nytt på 3,5 miljoner kronor accepterades – upphäver Kammarrätten i Stockholm beslutet att varna mäklaren för att det återtagna budet saknades i anbudsförteckningen. Till skillnad från underinstanserna anser kammarrätten att mäklarens agerande inte haft någon inverkan på de intressen han haft att värna om – och att det därmed är fråga om en så ringa förseelse att någon påföljd inte ska meddelas.

Fastighetsmäklarnämnden, FMI, varnade ansvarig mäklare för att den anbudsförteckning som överlämnades till köpare respektive säljare av ett radhus saknar ett bud. Enligt mäklaren hade köparna på d...

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Fastighetsmäkleri, Fastighetsköp, Legitimations- och disciplinärenden