Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

I denna promemoria föreslås att det lägsta tillåtna aktiekapitalet i privata aktiebolag ska sänkas från 50 000 kronor till 25 000 kronor. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokra...

Typ

Departementsserien (Ds)

Nr/beteckning

Ds 2019:6

Avsändare

Justitiedepartementet

Utgivningsdatum