Lexnova Nyheter

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår nyhetsbevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden.

Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:421
Omnämnda SFS
2009:400, 1998:1479, 2007:528, 2017:317, 2018:1219, 2019:414, 2018:1228, 19:237
Rättsområden
Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).