Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

Lag om ändring i miljöbalken

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:494
Omnämnda SFS
1966:314, 1992:1140, 19:95, 19:244, 2016:782, 2018:1407, 2017:1272, 2010:923
Rättsområden
Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Djur- och växtskydd, Buller

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).