Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

Lag om ändring i miljöbalken

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:496
Omnämnda SFS
2016:782, 19:254, 2016:781, 2000:1225, 2018:1427
Rättsområden
Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Jordbruk och skogsbruk, Jakt och fiske, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Energirätt, Djur- och växtskydd, Buller

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).