Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

Lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:480
Omnämnda SFS
2001:1170, 1994:1920, 2000:980, 2007:286, 19:288, 2015:475
Rättsområden
Sociala avgifter, Socialrätt, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, Associationsrätt - övrig

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).