Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:326
Omnämnda SFS
1990:659, 2000:980, 1967:531, 1991:688, 19:230, 2015:772, 1999:1229
Rättsområden
Fåmansbolag, Sociala avgifter, Inkomstskatt - individ, Socialförsäkring, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m., Kollektivavtal

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).