Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:472
Omnämnda SFS
1990:52, 2012:318, 2009:804, 19:261, 2018:652
Rättsområden
Tvångsvård m.m., Socialrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Vårdnad, umgänge och boende, Adoption och föräldraskap

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).