Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:534
Omnämnda SFS
1973:188, 1978:304, 2002:93, 2012:978, 1991:614, 1977:792, 1985:660, 19:266, 2012:980, 1982:352, 2011:863
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning, Bostadshyra - hyresnivå, Bostadshyra - underhåll och renovering, Bostadshyra - överlåtelse och andrahandsuthyrning, Lokalhyra, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Arrende

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).