Ingen uppdelning av syskons arrendeavtal - HD prövar inte fallet

Det blir ingen prövning i högsta instans i tvisten mellan Stockholms stad och två syskon som krävt att deras gemensamma arrendeavtal ska delas upp, beslutar Högsta domstolen, HD. Syskonen har hänvisat till sitt behov av att planera för ålderdom och succession och anser sig ha rätt till en uppdelning av avtalet avseende arrendestället i nationalstadsparken på Norra Djurgården – alternativt jämkning av arrendeavtalet enligt 36 § avtalslagen. Både Stockholms tingsrätt och Svea hovrätt har dock gått på stadens linje och HD beslutar nu alltså att inte ta upp målet till prövning.

Två syskon har stämt Stockholms stad och krävt att deras gemensamma arrendeavtal för ett område i nationalstadsparken på Norra Djurgården som ursprungligen arrenderats av syskonens pappa på 60-tale...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Arrende, Avtalsrätt