Ingen HD-prövning för misshandelsdömd

Det blir ingen prövning i högsta instans för en man som fällts för misshandel av sin hustru. Mannen hade slagit kvinnan under hakan, men menade själv att det var fråga om en ”reflexrörelse” när han ”viftat bort” hennes hand. I tingsrätten fick mannen villkorlig dom och samhällstjänst – men hovrätten ändrade, men hänsyn till det låga straffvärdet, påföljden till enbart villkorlig dom. Mannen överklagade till Högsta domstolen, som nu beslutar att inte pröva målet – och hovrättens avgörande står därför fast.

En morgon i juli 2018 utdelade en man ett slag mot sin hustru. Slaget träffade under hakan och lämnade ett rött märke samt orsakade smärta, ömhet och rodnad. Hustrun skickade omgående ett sms till ...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Brott mot person