Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

Träder i kraft
SFS-nummer
2019:468
Omnämnda SFS
2007:1135, 1967:531, 1972:262, 1980:1097, 1991:980, 1996:1006, 1998:293, 1998:1479, 2000:192, 2003:1223, 2004:46, 2004:297, 2004:299, 2006:451, 2006:531, 2007:528, 2010:751, 2010:2043, 2011:755, 2012:735, 2013:287, 2013:561, 2014:275, 2019:294, 2014:968, 2016:429, 2016:1024, 2016:1306, 2017:230, 2017:317, 2018:1219, 2018:2024, 2019:277, 2019:284, 2018:1234
Rättsområden
Försäkringsrätt, Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).