Lexnova Nyheter

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår nyhetsbevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden.

Förordning om ändring i förordningen (2003:552) om företagshypotek

Träder i kraft
SFS-nummer
2018:1827
Omnämnda SFS
2003:552, 2008:990, 2008:1080, 2008:1075, 2008:1081, 2008:1001
Rättsområden
Sakrätt, Associationsrätt - övrig, Värdepappersrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).