Entreprenör vinner takläggningstvist mot konsumenter - HD prövar inte fallet

Det blir ingen ytterligare prövning för två villaägare som förlorat en takläggningstvist mot den entreprenör som utfört den, beslutar Högsta domstolen, HD. Villaägarna vann tvisten i Södertälje tingsrätt, som ansåg att de hade haft rätt att häva avtalet – bland annat eftersom entreprenören uppträtt hotfullt. Svea hovrätt har dock ansett villaägarna borde ha gett entreprenören chans att avhjälpa felen – och att så inte skett. De ålades därför att betala drygt 150 000 kronor och att ersätta entreprenörens rättegångskostnader med närmare 400 000 kronor. I och med att HD nu beslutar att inte meddela prövningstillstånd i målet står hovrättens avgörande alltså fast.

En entreprenör utförde i september 2014 en entreprenad, bestående av omläggning av tak på en villa i Stockholmsområdet, vilket bland annat innebar att han bytte ut den så kallade strö- och bärläkte...

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Konsumenträtt, Entreprenadrätt