Booking vinner mot hotellbranschen - paritetsvillkor inte konkurrensbegränsande

Att bokningssajten Booking använder villkor som innebär att hotellen förbjuds att sätta lägre pris på sina hotellrum än vad som anges på Booking.com begränsar inte konkurrensen på den svenska hotel...

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Rättsområden
Marknadsrätt, Konkurrensrätt, Avtalsrätt