Lexnova Nyheter

Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst. Vår nyhetsbevakning innefattar rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom samtliga rättsområden.

Båtplats ger rätt att klaga på detaljplaner

Båtplats ger rätt att klaga på detaljplaner
Den i målet aktuella båten vid Nybrokajen/Foto: Mikael Kindbom
Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).