Lexnova Nyheter

Juridisk nyhetsbevakning & rättsdatabas

Föreläggande om tillståndsansökan rivs upp - kraftverk omfattas av äldre dom

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).