HovR fäller tidigare friad för otillåten muddring

Svea hovrätt dömer en tidigare friad 53-årig man för otillåten miljöverksamhet, till dagsböter på totalt 25 000 kronor. Mannen åtalades vid Västmanlands tingsrätt för att ha genomfört ett grävningsarbete utgörande vattenverksamhet, utan föregående anmälan till tillsynsmyndigheten – men friades. Tingsrätten ansåg att verksamheten var undantagen från anmälningsplikten då åklagaren inte visat att det var uppenbart att något enskilt eller allmänt intresse skulle komma att påverkas av verksamheten. Hovrätten, som gör en annan tolkning av undantagsbestämmelsen, menar istället att uppenbarhetsrekvisitet ska tolkas som att det måste stå klart att verksamheten inte kommer att påverka något sådant intresse. Hovrätten, som också anser att mannen varit oaktsam som inte undersökt förhållandena kring anmälning- eller tillståndsplikt, dömer därför mannen för otillåten miljöverksamhet till böter.

En 53-årig man friades av Västmanlands tingsrätt från åtal för otillåten miljöverksamhet. Mannen hade genomfört ett grävarbete i ett vattenområde, en så kallad muddring, utan föregående anmälan til...

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Miljöbrott