Miljörätt

Lexnova Nyheter

Täkt- och vattenverksamhet

Nyheter (2245)

Va-nämndens beslut om va-avgift står fast

Statens Va-nämnd hade förpliktigat ett företag att betala va-avgift i enlighet med kommunens va-taxa. Företaget är numera fusionerat med ...

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Miljörätt