Offentlig rätt

Lexnova Nyheter

Socialförsäkring

Nyheter (3045)

Ingen sjukpenning för ”grav vitaminbrist” - HFD nekar PT

Högsta förvaltningsdomstolen nekar prövningstillstånd i ett sjukpenningsmål där en kvinna med ”grav vitaminbrist” fått avslag på sin ansökan. Trots att en läkare ordinerat sjukskrivning har både förvaltningsrätten och majoriteten i kammarrätten bedömt att kvinnans arbetsförmåga inte varit nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till hennes arbete som tjänsteman på ett rederi.

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlig rätt