Internationell rätt

Lexnova Nyheter

Konflikt och terrorism

Nyheter (338)

Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan

I denna proposition föreslås att riksdagen godkänner avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan. Syftet med avtalet är att konsolidera redan existerand...

Vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Europeiska kommissionen har ifrågasatt om några artiklar i det s.k. fjärde penningtvättsdirektivet fullt ut har genomförts i svensk rätt. I denna promemoria görs därför vissa förtydliganden av regelverket om åtgärder för att motverka penningtvätt ...