Offentlig rätt

Lexnova Nyheter

Kommunalrätt

Nyheter (2623)

Skolnedläggningar inte av principiell beskaffenhet - nämnd behörig

Det är många som reagerat på beskedet att tre skolor och tre förskolor ska läggas ner, och påtalat att fullmäktige sagt nej till att flytta elever. Men få elever berörs direkt, och ska dessutom flyttas till näraliggande enheter. Nämnden är därför ...

Instans
Förvaltningsrätten i Umeå
Rättsområden
Offentlig rätt

Solna stad kan få ersättning för asylsökande

Solna stad ansökte om ersättning enligt asylersättningsförordningen men Migrationsverket avslog kommunens ansökan. Kammarrätten anser dock att i alla fall vissa av kostnaderna kan anses vara av extraordinär karaktär i enlighet med förordningen. Ka...

Instans
Kammarrätten i Stockholm
Rättsområden
Offentlig rätt, Migrationsrätt

Pappans död stoppar beslut om umgänge med dottern

När en förälder tillika vårdnadshavare avlider försvinner den andre förälderns rätt till umgänge med barnet. Därför var det fel av Örnsköldsviks kommun att fatta beslut om umgängesbegränsning för en mamma till en flicka som omhändertagits med stöd...

Instans
Kammarrätten i Sundsvall
Rättsområden
Offentlig rätt, Familjerätt