Offentlig rätt

Lexnova Nyheter

Hälso- och sjukvårdsrätt

Nyheter (6063)

Lag om valfrihetssystem

I propositionen föreslås att en ny lag, lag om valfrihetssystem (LOV), införs. Den föreslagna lagen reglerar vad som ska gälla för de kom...

Rättsområden
Offentlig rätt