Lexnova Expertkommentarer

Skriftliga juridiska analyser

Utvisning av misstänkta säkerhetshot

Hur förhåller sig tortyrförbudet till utvisningar av misstänkta säkerhetshot från Sverige? En ny dom från Europadomstolen ger viktig vägledning gällande betydelsen av landinformation och diplomatiska garantier. Madelaine Seidlitz ger sin analys av målet och domstolens resonemang.

Madelaine Seidlitz
Jurist på Amnesty International